Jaarvergadering 16 december 2023

 

 

Hengelsportvereniging ’t Loze Vissertje Wessem

Secretariaat Ger Timmermans, Achter de Biënberg 22 6019 CZ Wessem

Email info@visclubwessem.nl
Website: www.visclubwessem.nl
Vereniging opgericht 12 mei 1954

Wessem, november 2023

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van hengelsportvereniging ’t Loze Vissertje uit Wessem.
De vergadering wordt gehouden op zaterdag 16 december 2023 in het clublokaal café De Hook, van Horneplein 9 te Wessem, aanvang 16.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Financieel verslag
 4. Begroting 2024
  Deze wordt tijdens de vergadering toegelicht door de penningmeester.
 1. Vaststellen contributie
  Voorstel de contributie te handhaven op € 10,00 per jaar.
 1. Verkiezing kaskontrolecommissie
  De commissie bestaat uit de volgende leden:
  Marcel Sikkes en Caspar Koninkx. Reserve Louis Timmermans . Aftredend Caspar Koninkx.
  Een 3e reserve lid is welkom.
 1. Bestuursverkiezingen
  Het bestuur stelt voor Caspar Koninkx te benoemen als bestuurslid. Betrokkene is geen onbekende binnen de vereniging. Hij fungeert al 30 jaar naar volle tevredenheid als voorzitter van de Wedstrijdcommissie

8. Afhalen vergunningen
Met ingang van 2023 worden er alleen nog vergunningen uitgereikt na de jaarvergadering tot uiterlijk 18.00 uur. Hierna alleen nog via de bank.

 1. De beide afhaaldagen komen te vervallen.

  9. Uitslag viswedstrijden
   Deze uitslag wordt tijdens de vergadering bekend gemaakt.

  Rondvraag

 2. 11. Sluiting

  De Vispas etc. kunt u digitaal of per post bestellen door invulling van bijgevoegd formulier.
  Nadat dit formulier en de betaling is ontvangen, wordt de Vispas etc. naar uw huisadres gestuurd
  .

 3. Met ingang van 1 januari 2024 geldt er een leefnetverbod voor de gehele haven alsmede het kanaal WessemNederweert, beneden de sluis.
  Dit verbod is niet van toepassing tijdens de wedstrijden.
  3. Op de Maasplassen (Koeweide Wessem) is reeds een leefnetverbod van kracht.

 

Namens het bestuur,

Ger Timmermans

Voorzitter/ secretaris