Aanvragen vergunningen voor bestaande leden

Betaling per Bank
Rabobank Peel, Maas en Leudal
IBAN nr.: NL70RABO0157303127
BIC code: RABONL2U

Dit formulier gaat automatisch naar de aanvrager en naar vergunningen@visclubwessem.nl
Mochten er fouten of vergissingen in staan neem dan contact op met de penningmeester:

Dan Bours
De Lange Beemdens 22
6019 CR  Wessem

Penningmeester ’t Loze Vissertje Wessem
Email: d.bours1@kpnplanet.nl

Voor 2024 kunnen zich geen nieuwe leden aanmelden in verband met een ledenstop.
Uitgifte Vispassen op 17 december 2022 na de ledenvergadering tot uiterlijk 19:00 uur bij Café ‘De Hook’ van Horneplein 9 in Wessem.

Hierna nog uitsluitend digitaal of via de Post.

Vergunningen worden pas verstrekt (verzonden) nadat betaling heeft plaatsgevonden en het bestelformulier is teruggestuurd. De betaling dient plaat te vinden vóór 1 mei 2024 anders vervalt automatisch het lidmaatschap.

DOWNLOAD DE GRATIS VISPLANNER APP IN DE APP STORE., dan hebt u geen Boek Gezamelijke Lijst van Nederlanse Viswateren nodig.