Reglement

Wedstrijdreglement 2024
1) De wateren en volgorde waarop de koningwedstrijden dit seizoen gepland worden zijn:
Kanaal W-N: 3 wedstrijden bij sluis
Koeweide: 3 wedstrijden.
Haven: 3 wedstrijden.
Deze wedstrijden zijn vast ingepland.
2) De loting is 1 uur vóór aanvang van de wedstrijd. (Zie kalender voor de plaats van loting)
De koning en vakantiewedstrijden worden gevist in 2 aaneengesloten sectoren  (A en B)
Bij een ongelijk aantal deelnemers is A de grootste sector.
Sector A en het laagste nummer ligt altijd aan de linker zijde van het parcours.
De plaatsnummers die eventueel aan het begin of einde weg vallen wordt bepaald door de wedstrijdcommissie.
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men bij de loting aanwezig zijn, tenzij de commissie op de hoogte is gesteld.
3) Het inschrijfgeld van de 9 koningwedstrijden ( € 30,-) wordt op de eerste koningwedstrijd voldaan.
Aangevuld met het clubgeld wordt dit, afhankelijk van de rangschikking, onder de deelnemers verdeeld.
Aan de onderkant van de rangschikking zal de minimale uitkering € 20,– bedragen.
Het inschrijfgeld van de resterende wedstrijden wordt per wedstrijd 1 op 3 verdeeld.
4) Van de koningwedstrijden (9 stuks) wordt de wedstrijduitslag (punten) meegenomen voor het clubkampioenschap.
De 2 slechtste wedstrijden vallen af.
Bij gelijke punten in het eindklassement beslist het totaal gevangen gewicht over de 7 tellende wedstrijden.
5) Alle wedstrijden zijn vrije hengel op gewicht.
6) Het z.g. zwaar voeren tijdens de wedstrijd is toegestaan.
7) De wedstrijdduur  van de koningwedstrijden is 3 1/2 uur. Voor de resterende wedstrijden zie wedstrijdkalender.
8) Alle gevangen vis mag ter weging worden aangeboden behalve wettelijk beschermde soorten waaronder de meerval.
Op wedstrijden in clubverband tellen snoek, snoekbaars en paling niet mee en mogen niet in het leefnet worden bij gezet.
9) Een vis die in het eindsignaal is aangeslagen mag nog in het leefnet worden bijgezet mits dit binnen 5 minuten is.
Bij het klinken van het eindsignaal moet de hengel direct worden opgehaald.
10) Ook in 2024 is het vissen met de worm het gehele seizoen toegestaan.
11) Voor de Marathon en de vakantiewedstrijden is het gebruik van Vere de Vase toegestaan.
12) Het gebruik van kunstaas, bedoeld voor het vangen van roofvis, is verboden. (lepels, pluggen, enz.)
13) Het gebruik van de katapult, gekleurde maden, visvinders en mechanische voermiddelen is verboden.
14) Voor het hebben van stemrecht op de wedstrijdvergadering moet men minimaal 5 koningwedstrijden hebben gevist.
15) Als door omstandigheden een wijziging plaatsvindt t.a.v. het viswater zal dit uiterlijk op vrijdagavond
via mail worden doorgegeven.
16) Geconstateerde onrechtmatigheden dienen tijdens de wedstrijd aan de wedstrijdcommissie te worden gemeld.
Commentaar achteraf kan niet worden verwerkt en wordt niet geaccepteerd.
Waarin dit regelement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
Telefoon wedstrijdcommissie Controleurs viswater
Caspar Koninkx 0615464111 Ger Timmermans 0652353443
Harrie Meulen 0616063347 Harrie Meulen 0616063347
Wij wensen jullie een sportief en visrijk seizoen