Aanpassing voorwaarden Maasplassen

Om visstroperij te voorkomen heeft Sportvisserij Limburg een nieuwe maatregel ingevoerd op de Maasplassen. Er mag geen vis meer worden meegenomen en het gebruik van een leefnet is verboden. Dit leefnetverbod is niet van toepassing op het wedstrijdvissen in clubverband.

Het is lastig personen te betrappen op het meenemen van beschermde vissen, vissen die niet voldoen aan de maat of een te grote hoeveelheid aan vis. Met name langs de Maasplassen vindt visstroperij regelmatig plaats. Om hier meer grip op te krijgen en om dit probleem te voorkomen heeft Sportvisserij Limburg besloten om een meeneemverbod en leefnetverbod in te stellen op de Maasplassen. Wel met een uitzondering van aasvis om roofvissen mogelijk te houden. Wanneer er meer grip is op de situatie zal de maatregel geëvalueerd worden. Het leefnetverbod geldt overigens niet voor vergunde wedstrijden.

Deze maatregel staat op dit moment al gepubliceerd op www.visplanner.nl en zal bij de volgende update ook in de App zichtbaar zijn.