Betaling contributie 2024

Heeft u op 1 mei 2024 uw contributie nog niet betaald, dan vervalt automatisch uw lidmaatschap.

Op grond van de huidige ledenstop kan uw lidmaatachap dan niet meer worden verlengd.

Dus betaal op tijd en wacht niet tot de laatste dag.