Aasvissen bewaren ivm leefnetverbod

Aasvissen

Zie onderstaande passage uit de algemene voorwaarden bij de VISpas:

Gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet, tenzij:

  1. Bestemd voor eigen consumptie (dan direct doden met een krachtige tik op de kop).
  2. Deze als aasvis wordt meegenomen. Hierbij dienen de gedragsregels voor het meenemen van aasvisjes te worden nageleefd (zie hieronder).

 

Voor het in bezit hebben van dode vissen en levende aasvissen groter dan 15 cm op, aan of nabij het viswater, geldt een maximum van 10 stuks. (zie pagina 12 minimummaten vissoorten).

Het is overigens verboden om vissoorten met een minimummaat aan het water bij zich te hebben, die ontdaan zijn van de kop of gefileerd zijn, waardoor de lengte en soort niet meer te controleren valt.

Gedragsregels meenemen aasvissen:

  • Aasvissen mogen levend worden meegenomen binnen de wettelijke regels (beschermde     soorten, gesloten tijden en minimummaten).
  • Zorg voor voldoende zuurstof voor de aasvissen.
  • Bied voldoende ruimte aan voor de aasvissen om te kunnen zwemmen.
  • Voor gebruik doden met een krachtige tik op de kop.
  • Zet levende aasvissen alleen terug in het water van herkomst.