Gebruik leefnet/hoeveel vis in leefnet?

Regelmatig bereiken ons vragen omtrent het toegestane gebruik van een leefnet en het maximum aantal te bewaren vissen in dit net. Om aan alle discussies een einde te maken is op 14 september 2022 advies gevraagd aan Sportvisserij Limburg te Roermond. Hun antwoord treft u beneden aan.

Gebruik leefnet

Op zowel het Kanaal Wessem-Nederweert (vanaf het bovenhoofd van de sluis te Panheel (km 2.943) tot de Zuid-Willemsvaart) als de Maasplassen is een verbod op het gebruik van leefnetten van toepassing (met uitzondering van door de visrechthebbende vergunde wedstrijden).

Vanaf de monding in de Maas tot het benedenhoofd van de sluis te Panheel in het Kanaal Wessem-Nederweert geldt geen leefnetverbod.

Via de onderstaande link kun je op pagina 10 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren de Leefnetcode terugvinden, deze dient in ieder geval nageleefd te worden.

https://www.visplanner.nl/wp-content/uploads/2021/12/HR-schoon2-AVW-Sportvisserij-NL.pdf

Hoeveelheid gevangen vis bewaren in leefnet

Er zijn geen concrete afspraken over de maximale hoeveelheid gevangen vis die in een leefnet bewaard mag worden. Wel wordt er bij wedstrijden vaak een maximumgewicht per leefnet vastgelegd in het regelement (vaak 20 kilogram).

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jorg Nelissen
Adviseur/Belangenbehartiger Sportvisserij Limburg