Lijst viswateren

Het zogenaamde “dikke boekje”.

Lijst van viswateren m.i.v. 2019 niet meer op papier.

De huidige Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren is geldig tot en met 2018. Sportvisserij Nederland streeft ernaar om de volgende druk van deze lijst en de bijbehorende aanvullingslijsten zo veel mogelijk digitaal te verspreiden.

Standaard zullen ze deze lijsten dan ook niet meer op papier verspreiden, tenzij u anders aangeeft. Bijvoorbeeld omdat u geen smartphone heeft of om andere redenen.

Wilt u uw keus doorgeven of wijzigen? Dat gaat als volgt:

  • Ga naar www.mijnsportvisserij.nl
  • Registreer je eenmalig of login
  • Kies ‘Viswaterlijst’ in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account onder ‘VISpassen)
  • Zet het schuifje op ‘Digitaal’ of ‘Papier’ en klik op ‘Wijzigingen opslaan’.