Tent

Het is nog altijd de bevoegdheid van de gemeente om dit te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV staat vaak op de website van de gemeente. Als de gemeente het gebruik van een tentje (schuilmiddel) toestaat dan kan de visrechthebbende hieraan – net als bij het nachtvissen – nadere voorwaarden stellen. Om te weten of iemand een tentje mag gebruiken, moet dus eerst gekeken worden naar de APV en vervolgens in de schriftelijke toestemming (vergunning) voor het vissen.

De wateren waar het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan zijn in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren voorzien van het symbool . Als dit symbool niet bij een water staat, is niet toegestaan een schuilmiddel te gebruiken of onbekend of dit mag. Om er achter te komen of bij deze wateren een schuilmiddel mag worden gebruikt, moet worden gekeken naar wat er in de APV van de betreffende gemeente staat.
Zowel de Nachtvistoestemming als de Derde hengeltoestemming gelden voor het hele jaar en zijn strikt persoonsgebonden.

De NachtVIStoestemming is verplicht voor iedere VISpashouder die doorvist twee uur na zonsondergang tot 1 uur vóór zonsopgang.

De Derde Hengeltoestemming is verplicht voor iedere VISpashouder die met drie hengels wil vissen.