Wijziging visrechten haven

Heren sportvissers,

Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2020 heeft er ten aanzien van het visrecht in de Haven  een wijziging plaats gehad. Gebleken is dat de vergunningsvoorwaarden foutief zijn geïnterpreteerd. Het komt erop neer dat in het water tussen de steiger van de watersportvereniging Wessem en de oever niet mag worden gevist. Ook in de Visplanner is dit foutief vermeld. In de praktijk blijkt dat door sommige vissers visrechten aan de Visplanner( app) worden ontleend. Dit is niet juist en vanuit het bestuur is Sportvisserij Nederland verzocht de Visplanner ter plaatse aan te passen.

Inmiddels is de Visplanner (app) aangepast en wordt het verbod in de bijbehorende bepalingen terplaatse aangegeven.

Wij rekenen op jullie medewerking.

Het bestuur